CULTURAMA

بازی

کالچراما بازی کنید و در جاهایی که تصورش را هم نمی‌کنید دوستان جدید پیدا کنید. چیزهایی هستند که فقط در مکان مشخصی می توانید درباره آنها بیاموزید. معمولاً مکالماتی که در تاکسی، قطار و حتی مسافرخانه‌ها ردوبدل می‌شوند می‌توانند بهترین راهنمای شما باشند تا درک بهتری از فضای جدید داشته باشید. آدم‌هایی که در طول این مسیر می‌بینید یا مواردی که به شما نشان می‌دهند می‌توانند شما را به یک مکان جدید معرفی کنند یا حتی علاقه شما را به یک غذای جدید شکل بدهند. بازی کالچراما همه این اتفاقات بی‌نظیر را برایتان فراهم می‌کند.
background image of zahack
© 2017 Culturama