CULTURAMA

ثبت نام

ثبت نام

 
1 Start 2 Complete

 کالچراما را از آپ استور و پلی استور دانلود کنید. 

کالچراما هر روز میزبان بازیکن‌هایی از سرتاسر دنیاست. از میان تاریخ‌های زیر، زمان مناسب رو انتخاب کنید تا با بازیکن‌های امریکایی معما حل کنید، ربات‌ها رو شکست بدید و تبادل نظر کنید.

© 2017 Culturama